Vítejte na stránkách Rodinného centra Dobříšek o.s.

   

 

 

 

 

Provozní řád hřiště „Noemova archa“  
 

PODĚKOVÁNÍ ZACHRÁNCŮM ZVÍŘAT
Z NOEMOVY ARCHY

Srdečně děkujeme dárcům, kteří věnovali prostředky na výměnu laviček ve tvaru zvířat u hřiště Noemova archa. Podrobnější informace ZDE.


2. ETAPA PROJEKTU „NA JEDNÉ LODI“ V ROCE 2011

Díky Vašim příspěvkům a podpoře mnoha subjektů jsme na konci prázdnin pořídili od firmy Dřevoartikl: nový kolotoč, houpačku „Ptačí hnízdo“, šlapadla, kryt pískoviště a kvalitnější dopadovou plochu kolem všech herních prvků.
Přípravné práce a betonování provedl DOKAS Dobříš s.r.o.
Zemní práce a dovoz zeminy sponzorsky zajistila Vodohospodářská společnost Dobříš s.r.o.


Zveme Vás na dětské hřiště aneb „Na jedné lodi“

 Nové prvky oživily dětské hřiště u Mateřského centra Dobříšek. Slavnostní otevření hřiště proběhlo symbolickým přestřihnutím pásky přítomnými dětmi společně se starostou města J. Melšou. Tento akt proběhl za účasti mnoha vzácných hostů v neděli 18. září při příležitosti 10. výročí otevření Pastoračního centra sv. Tomáše, v jehož prostorách MC Dobříšek sídlí. Přítomný arcibiskup pražský Mons. D. Duka tomuto prostoru slavnostně požehnal. Poté následovalo zahájení výstavy zachycující 10 let pastoračního centra a rovněž mateřského centra. V prostorách Dobříšku si nejmenší návštěvníci mohli pohrát, malovat a po zhlédnutí divadélka odcházeli s milým dárkem.

Venkovní hrací plocha s mobiliářem, který je vhodný i pro zdravotně hendikepované a seniory, vznikla díky Benefici „Na jedné lodi“. Připravilo ji město Dobříš ve spolupráci s MC Dobříšek při Svatebním květinovém dni pořádaném květinářstvím Letizia a Wish Production s.r.o. na zámku Dobříš za podpory ministerstva životního prostředí a ministerstva práce a sociálních věcí (díky vítězství města Dobříše v soutěži Obec přátelská rodině 2010). Výtěžek zdvojnásobila nadace Divoké husy a celkem se získalo přes 121 tis. Kč.

A nejen benefice přispěla k rozšíření dětského hřiště. Díky příspěvkům veřejnosti a mnoha dalších subjektů jsme tak letos mohli pořídit i další herní prvky od firmy Dřevoartikl. Navíc vlastními silami pan Kšána pečlivě vyrábí zastřešený altán s posezením. Přípravné práce a betonování spolehlivě provedl DOKAS Dobříš s.r.o, dovoz zeminy a Zemní práce sponzorsky zajistila Vodohospodářská společnost Dobříš s.r.o. Do hřiště jsme celkem investovali přes 260 tis. Kč.

Abychom prostor návštěvníkům ještě více zpříjemnili, rádi bychom pořídili nové lavičky a příjemné posezení do altánu. Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme za další příspěvky.

Všem, kteří pomohli, upřímně děkujeme za spolupráci i pomoc a návštěvníkům přejeme příjemně strávený čas na tomto hřišti.

 Petra Štěpová, MC Dobříšek a Lenka Mašková, město Dobříš

Náklady a příjmy projektu "Na jedné lodi" - rekonstrukce hřiště u MC v roce 2011

Název Náklady Příjmy Zdroj
Pryž houpadla a houpačka 6 360,00 Kč 60 000,00 Kč Dar NDH
Pryž skluzavka 1 272,00 Kč 61 433,00 Kč Benefice květen
Pryž kolotoč 11 448,00 Kč 9 000,00 Kč Finanční dar
Pryž hnízdo 4 770,00 Kč 42 654,00 Kč Sbírka účet
Pryž loď 69 600,00 Kč 95 197,00 Kč MC Dobříšek
Houpačka hnízdo 34 104,00 Kč    
2 šlapadla 21 216,00 Kč    
Kryt pískoviště 4 656,00 Kč    
Kolotoč nový 57 588,00 Kč    
Doprava 0,00 Kč    
Celkem Dřevoartikl 211 014,00 Kč    
D. zemní práce, drenáže, zásyp 7 350,00 Kč    
D. dlažba, montáž 31 375,00 Kč    
Betonování, armatury 6 600,00 Kč    
Doprava 3 000,00 Kč    
Celkem Dokas s DPH 57 270,00 Kč    
Altán materiál 23 500,00 Kč    
VHS Dobříš zemní práce 0,00 Kč    
Práce dobrovolníků 0,00 Kč    
Náklady celkem 268 284,00 Kč 268 284,00 Kč Příjmy celkem

Nová Archa vyplula 

V Dobříši bylo ve středu 13.10.2010 znovuotevřeno dětské hřiště u Mateřského centra Dobříšek.

Slavnostní otevření a předání hřiště Noemovy archy u Pastoračního centra bylo pojato jako sportovní program pro všechny děti z 1. tříd Základní speciální školy a Základní školy praktické v Dobříši. Program připravili MC Dobříšek a žáci společně s pedagogy obou škol. Děti si vyzkoušely různé disciplíny a jednoduché soutěže a v cíli na ně čekala malá odměna, ovoce a teplý nápoj pro zahřátí.

Na nové hřiště přispěli

Česká pojišťovna a.s. 50 000 Kč  
Římskokatolická farnost Dobříš 48 000 Kč  
kasička MC 17603 Kč  
dražba obrázků Café Velbloud 5834 Kč  
kasička PCsT 6569 Kč  
Martina Krátká-Květiny Letizia 5000 Kč  
kasička Lékárna LEGE ARTIS 4117 Kč  
kasička ordinace MUDr. Veselé 3621 Kč  
Mgr. Adam Bőhm 3000 Kč  
MUDr. Jana Veselá 2000 Kč  
Miroslav Sochor 2000 Kč  
Fitness centrum Dobříš M. Suchý 2000 Kč  
Ing. Lubomír Doubek 2000 Kč  
P. Miškovský 2000 Kč  
manželé Trunečkovi 2000 Kč  
Hanka Šolcová 2000 Kč  
kasička Květiny Letizia M. Krátké 1873 Kč  
manželé Hutňanovi 1000 Kč  
Jana Šteinerová-Nehtové studio 1000 Kč  
D. Hametová 1000 Kč  
Bohdan Urban 1000 Kč  
P. Štěpová 1000 Kč  
kasička Informační centrum Dobříš 631 Kč  
a mnoho dalších .....    

STAVBA NOVÉ ARCHY

Díky Vaší podpoře a příspěvkům se podařilo získat ve sbírce krásných 165 000 Kč. Většinou vašich hlasů i díky skvělému poměru ceny, kvality a záruky byla vybrána znojemská firma Dřevoartikl k realizaci stavby nové lodi. Hloubení děr na kotevní prvky sponzorsky zajistila firma Bobcat. Nákup betonu a doplnění kačírku na dopadové plochy jsme pokryli z dotace MPSV. Tak jsme s Vaší pomocí obnovili Archu ještě letos za celkových cca 175 000 Kč, včetně DPH, dopravy a montáže. Pomoc s hloubením děr na kotevní prvky přislíbila firma Bobcat. Doplnění písku nebo kačírku na dopadové plochy zajistíme také sponzorsky. Tak s Vaší pomocí obnovíme Archu ještě letos za celkových cca 175 000 Kč, včetně DPH, dopravy a montáže.

Dalším cílem je kvalitnější dopadová plocha kolem herních prvků, nové houpačky a výměna laviček. Proto můžete i nadále přispívat do sbírkových kasiček v MC Dobříšek, Pastoračním centru sv. Tomáše, kostele ŘKF, květinářství Letizia, městské knihovně a Velbloud Café nebo přímo na bankovní účet č. 4939326001/5500.

Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme za další příspěvky.


Hřiště pro děti a mládež "Noemova archa"

     

Venkovní hřiště „Noemova archa“, pro veřejnost otevřeno každý den od 9 do 19 hodin, pro děti od 3 do 12 let pouze v doprovodu a pod dozorem dospělé osoby, která zodpovídá za svěřené děti. Platí zde zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty!

 

  

Archa odplouvá

Vážení návštěvníci,

místo, kterému dominoval koráb Noemovy archy, je nyní prázdné. Dětské hřiště Noemova archa u Pastoračního centra je již po několik let vyhledávaným místem pro řadu rodin. Z vážných bezpečnostních důvodů jsme bohužel museli odstranit největší prolézačku – archu, jejíž technický stav byl již pro děti zcela nevyhovující.
 

Ale nechceme se vzdát! Chceme zde vybudovat nový herní prvek ve tvaru lodi a vyměnit či opravit lavičky a houpačku na hřišti. Velmi nám leží na srdci bezpečnost dětí, proto nelze "loď" nahradit tak snadno.

Velmi Vás prosíme, pomozte nám vrátit tomuto oblíbenému hřišti tvář!

Od 1.4.2010 zahajujeme veřejnou sbírku na zakoupení a instalaci nové ARCHY, včetně následného provozu a údržby.

Přispějte do sbírkových kasiček na těchto veřejných místech po Dobříši: MC Dobříšek, Pastorační centrum sv. Tomáše, podatelna radnice, městská knihovna, kostel, infocentrum, lékárna LEGE ARTIS, ordinace MUDr. Veselé a Velbloud Café.

Lze přispět také přímo na bankovní účet č. 4939326001/5500.

Každému, kdo nám jakkoli přispěje, předem velmi děkujeme.

Mateřské centrum Dobříšek


Projekt „Noemova archa“– hřiště pro děti a mládež se stal prvním opravdu velkým projektem MC. Významně zasáhl do života ve městě jednak ve smyslu zhodnocení městského majetku, ale také jako nová možnost spolupráce mezi neziskovou organizací a místní správou a samosprávou a dobrovolníky z různých sfér. Kéž by se stal výzvou pro další podobné aktivity v našem městě.

Díky umístění hřiště nedaleko dobříšského zámku na něj zavítají i výletníci – mladé rodiny s malými dětmi. Hřiště zároveň vyřešilo nedostatečnou kapacitu prostor MC. Zvláště v příjemném počasí se mnohé aktivity Dobříšku mohly přesunout na dříve nevyužívanou zahradu pastoračního centra. Hřiště citlivě zapadá do okolního prostředí, (loď – archa Noemova, k ní směřující dvojice zvířat, pískoviště ve tvaru ryby), veškeré herní prvky jsou z přírodních materiálů, především ze dřeva. Zavazujeme se i do budoucna zajistit provoz a údržbu hřiště.

Pro MC a jednotlivé členky zapojené do projektu byla práce na něm cennou zkušeností nad rámec běžných aktivit mateřského centra. Naše zkušenost s úředníky a firmami (až na jednu výjimku) byla překvapivě dobrá. Setkaly jsme se s velkou podporou a pochopením. Rovněž i ochota dobrovolníků (tatínků, maminek a dědečků) byla až ohromující.

Popis realizace projektu „NOEMOVA ARCHA“, HŘIŠTĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Na začátku projektu byl nápad jedné z maminek k zahájení sbírky na tolik potřebné nové hřiště pro děti.   Sbírku jsme zahájily mezi návštěvníky MC v létě 2004. Také příslib darování veškerého dřeva na stavbu v hodnotě 50 000 Kč od majitele lesů Colloreda Mansfelda nás velmi povzbudil. Začaly jsme vymýšlet budoucí podobu hřiště. Zaujalo nás téma Noemova příběhu. Jedna z maminek vypracovala projekt. Poté přišel nápad zkusit získat finance podáním žádosti o podporu u Nadace Divoké husy. Po vyhlášení výzvy Nadací Via Procter & Gamble pro MC jsme zkusily štěstí i u této nadace. Obě žádosti byly úspěšné, ale nečekaně se odstěhoval vedoucí dobrovolníků, který měl původně realizovat celou stavbu zdarma. To nás donutilo přepracovat rozpočet  a žádat znovu, tentokrát Krajský úřad Středočeského kraje, fond sportu a volného času. Souběžně jsme oslovovaly i jiné dárce a sponzory, maminky a děti začaly vyrábět dárečky na vánoční jarmárek, jehož výtěžek jsme věnovaly také na projekt nového hřiště.

Na každé naší akci jsme propagovaly projekt vyhlášením dětské ankety, rozdáváním dopisů občanům nebo letáků s aktuálními informacemi, informačními panely a vybíráním mimořádného vstupného ve prospěch hřiště. Na konci roku jsme vstoupily do intenzivního jednání s místním zastupitelstvem o možnosti finanční podpory z rozpočtu města, což se nakonec podařilo. Úspěšná byla i naše žádost o příspěvek od Diplomatic Ladies Association prostřednictvím Pastoračního centra sv. Tomáše.

Průběžně jsme projednávaly každý krok projektu i se stavební komisí a radou pastoračního centra. První kolo jednání bylo zakončeno prvním vytyčením prvků. Poté jsme vzaly v úvahu písemné připomínky rady pastoračního centra i návštěvníků MC a provedly druhé vytyčení.

Během zimy jsme připravovaly podklady nutné pro certifikaci u Technického a zkušebního ústavu stavebního, kam jsme žádost začátkem března podaly. Chtěly jsme hřiště bezpečné, v souladu s normami EU. Na konci dubna jsme začaly s výkopovými pracemi (vrty na patky a vybagrování jámy na pískoviště provedla sponzorsky firma Bobcat). Tesaři začali s hrubou stavbou lodi, při opracovávání dřeva pomáhali dobrovolníci z řad rodičů. Během 14 dnů bylo hotové pískoviště a přírodní divadlo. Navezení písku sponzorsky provedla firma VHS.

Postupně byly instalovány herní prvky, které jsme objednaly: 2 pružinová houpadla, houpačka, kolotoč, házecí koš, lavičky s profily zvířat. Dále jsme hřiště obohatily o: lezeckou síť a stěnu, skluzavku–tobogan, závěsnou houpačku a házecí stěnu. Vzhledem ke zpoždění přidělování schválených dotací od Středočeského kraje (na b. ú. 30.6. 2005) došlo k posunutí termínu zahájení cca o měsíc, přesto jsme slavnostně předaly nové hřiště veřejnosti dne 26. 6. 2005. Dodatečně jsme tak oslavily Den dětí. Na slavnostním zahájení promluvili zástupci dárců, Středočeského kraje, města, Sítě MC. Připravily jsme bohatý program pro děti i dospělé, včetně občerstvení od sponzorů. Příchozí se mohli seznámit s Noemovým příběhem a prohlédnout si tematické obrazy dětí z Výtvarné dílny Zahrada. Každý návštěvník si odnesl vymalované logo projektu, které je i na vlajce lodi. Všem přítomným jsme poděkovaly a rozdaly pamětní listy. Dobrovolníkům, kteří odpracovali stovky hodin, věnovala Kavárna Velbloud dárkové poukázky na konzumaci svých dobrůtek.

Během letních prázdnin hřiště zažilo zatěžkávací zkoušku. Bylo přetěžované, především se tu scházely starší děti, které ve městě nemají jiné vyžití. Každých 14 dní jsme musely něco opravovat, několikrát jsme požádaly   o pomoc i městskou policii.

V září jsme svolaly velkou brigádu na odstranění škod vzniklých vandalismem a začaly jsme hřiště připravovat na zimu. S opravami a údržbou se i nadále obracíme na p. Svojtku – truhláře, který formou DPP funguje jako správce hřiště a celého pozemku.

Dlouhodobě jsme se zavázaly zajistit a řešit provoz, údržbu a opravy – a to ve spolupráci s Pastoračním centrem sv. Tomáše a zajištěním finančních prostředků na prodloužení DPP se současným správcem. Součástí údržby hřiště je také pravidelná úprava trávníku, výsadba vzrostlého stromu u přírodního divadla a postupné doplnění herních prvků, dvou házecích stěn, laviček apod. Naprosto nezbytné se ukázalo dodatečné oplocení celého pozemku kvůli ochraně hřiště před zvířaty. Důležité je rovněž vytvořit dostatečný rezervní fond na opravy. Při ochraně hřiště spolupracujeme se sousedy z okolí hřiště a městskou policií.

REALIZACE HŘIŠTĚ NOEMOVA ARCHA SE USKUTEČNILA DÍKY LASKAVÉ FINANČNÍ PODPOŘE TĚCHTO DÁRCŮ: 

Městský úřad Dobříš

67 000 Kč

Krajský úřad Středočeského kraje - fond sportu a volného času

70 000 Kč

Nadace Via Procter&Gamble pro MC                                                                

60 000 Kč

Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld - Lesní a rybniční správa Zbiroh - darování dřeva v hodnotě

43 928 Kč

Farní charita Dobříš                                                                                              

12 600 Kč

Diplomatic Ladies Association příspěvek na certifikaci Technickým a zkušebním ústavem stavebním a Pastoračnímu centru sv. Tomáše   

12 000 Kč

Vodohospodářská společnost Dobříš, spol.s.r.o

10 000 Kč

Výtěžek veřejné sbírky Nadace Divoké husy                                                        

6 479 Kč

Dary návštěvníků MC a prodej našich výrobků

6 474 Kč

Společnost SNARK s.r.o. pan Radek Vystyd                                                     

5 000 Kč

Firma Letizia paní Martina Krátká

3 000 Kč

paní Jana Šigutová

700 Kč

Celkem získáno

297 181 Kč

 Veškerá dokumentace, nákresy i projekty jsou k nahlédnutí v MC Dobříšek!

 Za Mateřské centrum Dobříšek 

Petra Štěpová,  tel: 608 459 559 a architektka Dita Horáková, tel: 605 334 351

Dobré věci nepřicházejí nikdy samy!