Společnost přátelská rodině

 

Je naše společnost přátelsky nakloněna rodinám s malými i většími dětmi? Tuto otázku si položily zástupkyně Sítě mateřských center v ČR a zjistily, že tomu tak mnohdy není. Projekt Společnost přátelská rodině (SPR) neotřelým způsobem poukazuje na „první vlaštovky“ – instituce, které si uvědomují potřeby této cílové skupiny a snaží se své služby uzpůsobit tak, aby byly dostupné skutečně všem (i rodinám s více než dvěmi dětmi, s kočárky, vozíčkářům apod.). Jednotlivá mateřská centra sdružená v Síti mají privilegium nominovat organizace splňující kritéria, na základě kterých jim může být udělen certifikát – Společnost přátelská rodině. Kritéria se týkají jak bezbariérovosti, rodinných slev, ohleduplného vztahu k životnímu prostředí, tak například zaměstnávání maminek po mateřské dovolené (flexibilní pracovní doba, zkrácené úvazky apod.).

Naše mateřské centrum nominovalo Památník Karla Čapka ve Staré Huti a to právě pro jeho otevřenost a vstřícnost k rodinám v nejširším smyslu slova. Jsou zde pořádány mimořádné akce na kterých jsou vítány rodiny i se svými čtyřnohými členy, nabízeno rodinné vstupné, které nezohledňuje počet dětí. Celý areál je upravený, čistý, uvnitř objektů je zakázáno kouření.

Jsme opravdu velmi rádi, že ve středu 13. prosince 2006 v Galerii Rudolfinum v Praze mohla paní ředitelka Kristina Váňová převzít certifikát z rukou prezidentky Sítě MC v ČR Rut Kolínské, za asistence ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, jeho náměstka J. Hoška a členů odborné poroty paní Táni Fischerové a zastupitele Jihomoravského kraje Jana Husáka.

 

Věříme, že se postupně touto vstřícností „nakazí“ i další subjekty v našem městě a jeho okolí a my budeme moci konstatovat, že naše společnost rodině skutečně přátelská je.

 

Za MC Dobříšek Markéta Dvořáková, DiS.