Vítejte na stránkách Mateřského Centra Dobříšek

   

 

 


 

Napište nám: mc.dobrisek@tiscali.cz 

 

 

 

 

KRONIKA a FOTO

30. října 2009

 Irský večer

Benefice na téma Irský večer v Zrcadlovém sále dobříšského zámku. Posláním charitativní akce bylo získat zbývající prostředky k dofinancování výstavby a dovybavení Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech.

Jménem organizátorů Mateřského centra Dobříšek a města Dobříše bychom Vám rádi poděkovali za velkou podporu a účast na benefici na téma „Irský večer“, která se konala v sobotu 31.10. 2009 v Zrcadlovém sále dobříšského zámku.

Podařilo se nám naplnit poslání této akce a získat zbývající prostředky k dofinancování výstavby a dovybavení Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech.
Prodejem vstupenek, občerstvení, prodejní galerií a dražbou jsme v průběhu večera získali neuvěřitelných 82 405 Kč, které znásobí Nadace Divoké husy o dalších 60 000 Kč. Celkový výtěžek 142 405 Kč zahrnuje také finanční dar manželů Colloredo-Mannsfeld, kteří jej osobně v rámci večera předali řediteli Farní charity Starý Knín Dr. Žákovi spolu s oznámením o bezplatném využití Zrcadlového sálu během večera. Rozhodující pro příznivý výsledek této akce bylo také spolufinancování tématického večera z dotace získané od MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině roku 2008.

Večer plný hudby, tance i osvěžujících nápojů v duchu původní irské kultury provázeli dva moderátoři. Hudbu střídalo mluvené slovo či obrazové prezentace. Koncert irské hudby v českém kabátě představila kapela Jauvajs doprovázena vystoupením taneční skupiny Coiscéim, na pódiu je vystřídala dudácká skupina 1st Czech Pipes&Drums. Informace o azylovém domě byly pojaty jako literárně zpracované příběhy v podání herečky Zdeňky Žádníkové. Diváky zaujal přednes příběhů těch, kteří azylovým domem prošli - nahlédli jsme do života tohoto zařízení, do konkrétní potřeby a pomoci. Všichni účinkující se zřekli honoráře.
Program doplnila prodejní galerie výrobků klientů a zaměstnanců FCHSK a prodej tématického občerstvení. Celý večer pak vyvrcholil dražbou sponzorsky zajištěných poukazů na originální rodinné zážitkové pobyty.

V závěru večera zaznělo pozvání na další benefiční akci v příštím roce s cílem pomoci dofinancovat výstavbu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Boroticích (projekt občanského sdružení Stéblo).
Jsme potěšeni, že se nám podařilo spojit pomoc potřebným a prezentaci projektu, s příjemnou a kultivovanou "zábavou".
Za MC Dobříšek Petra Štěpová