Vítejte na stránkách Mateřského Centra Dobříšek

   

 

 


 

Napište nám: mc.dobrisek@tiscali.cz 

 

 

 

 

KRONIKA a FOTO

7. října 2009

 "Pojďme tvořit společně na hřiště u kina"

Jedná se o druhý ročník akce, na které se presentují firmy a neziskové organizace, které nabízí svoje programy pro volnočasové aktivity nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé. V Dobříši a na Dobříšsku je celá řada neziskových organizací, je tady mnoho aktivních lidí, kteří se zabývají různými činnostmi, které právě na této akci rádi představí.

Svůj stánek zde měly i některé firmy, např. dobříšský obchůdek pro zdraví Jíme zdravě nebo Wellness Centrum ze Svatého Pole u Dobříše.

Občané Dobříše měli možnost diskutovat se starostou města Mgr. Jaroslavem Melšou a dalšími zastupiteli města Dobříš o tom, co se ve městě změnilo a jaké další projekty právě probíhají, nebo se chystají.
Program pokračoval vystoupením dívek z Aerobik studia Orel Dobříš, k poslechu a někomu i k tanci zahrála kapela ZUŠ Dobříš. Pro děti měli organizátoři připraveno mnoho soutěží a dovednostních úkolů. Členové TJ Sokol měli pro děti přichystanou trampolínu a opičí dráhu, po jejímž splnění následovala sladká odměna.

Petra Štěpová a kolektiv žen z MC Dobříšek přichystaly stánky s výtvarnými dílnami, kde děti tvořily ozdobičky ze slámy, vyráběly šperky z korálků nebo zkoušely malbu teplým voskem.
O.s. Stéblo z Borotic s sebou přivezlo, kromě vlastních výrobků, i velkou trampolínu.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické zajistil pro děti rýžování zlata.
Římskokatolická farnost a Pastorační centrum sv. Tomáše připravili pro děti divadélko a házení šipkami a velké fronty čekajících dětí byly před paní, která jim malovala na obličeje různá zvířátka či znaky fotbalových klubů.
Svůj stánek měl i KROK z Kamýka nad Vltavou. Jedná se o zařízení poskytující sociální služby dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením.

Další ze stánků patřil Knihovně Dobříš, skautkám a táborníkům nebo Azylovému domu sv. Ludmily v Mokrovratech. Sbor dobrovolných hasičů předvedl zájemcům své nové auto a jeho vybavení. Michal Janoušek, alias Turbomyšák, presentoval turistický oddíl mládeže FANTAN a jeho aktivity.

Odpoledne se i díky krásnému dni babího léta vydařilo a určitě přispělo k navázání nových kontaktů a získání nových zkušeností pro každého z nás.