Vítejte na stránkách Mateřského Centra Dobříšek

   

 

 


 

Napište nám: mc.dobrisek@tiscali.cz 

 

 

 

 

KRONIKA a FOTO

11. září 2010

Na desátou svatováclavskou slavnost v Dobříši

přijel kníže Václav až z Prahy


Jubilejní, desáté svatováclavské slavnosti v Dobříši, které se konaly v sobotu , byly opravdu velmi povedené a to tak, že se na ně přijel podívat i sám kníže Václav až z Prahy. Pro cestu do Dobříše zvolil oře parního a po poledni dorazil na dobříšské nádraží. Byl přivítán lidem poddaným, který z Dobříše a z širokého okolí přijel knížete uctít.

Z nádraží na zámek dobříšský již knížete vezl kočár koňmi tažený a průvodem dvořanů i lidu prostého doprovázen, dorazil na zámek záhy. Byl zde přivítán zámeckým správcem a poté mohly slavnosti začít. Představili se zde v boji mnozí rytíři za velké pozornosti obecenstva. Po tomto úvodu kníže se spolu s lidem prostým prošel ze zámeckého nádvoří do francouzského parku, kde se odehrával turnaj, jehož cílem bylo získat titul rytíře. Ti kdož uspěli a zvítězili ve všech kláních, byli pasováni samotným knížetem do stavu rytířského, což bylo ztvrzeno stříbrňákem a glejtem rytířským.
V bohatém programu slavností se obecenstvu mimo jiné představila skupina Pánů ze Zvěřince. Také sokolníci ze zámku Sychrov předvedli své umění jak zacházet z dravci.


Dlužno ještě dodat, že počasí bylo velmi příznivé a lid urozený i prostý si celou tu slávu velmi pochvaloval.

 

Na VIDEA ze Svatováclavských slavností na zámku Dobříš se můžete podívat zde:

http://www.youtube.com/watch?v=a4arDjMhXh8

Video - Svatováclavské slavnosti 2010 MC