Tisková zpráva - V Dobříši dne 15. prosince 2010

Zpráva o benefici pro Stéblo

Jménem organizátorů Mateřského centra Dobříšek a o. s. Stéblo bychom rádi poděkovali za velkou podporu a účast na Benefičním jarmarku a vánočním setkání, které se konali v sobotu 11.12.2010 na Dobříši a v Boroticích.

Prodejní galerií, tombolou, prodejem výrobků a občerstvení jsme v průběhu akce získali téměř 130 000 Kč, které zahrnují také finanční dary knížecí rodiny Colloredo-Mannsfeld 20 000 Kč, společnosti  Mercuri International s.r.o. 20 000 Kč a pana Roberta Boxe ve výši 20 000 Kč, který jej osobně v rámci benefice předal ředitelce o. s. Stéblo Mgr. A. Homolkové. Rozhodující pro příznivý výsledek této akce bylo pokrytí většiny nákladů z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a města Dobříše. Celý výtěžek tak můžeme věnovat na podporu dofinancování a vybavení projektu chráněného bydlení a odlehčovací služby pro osoby s postižením v obci Borotice

Sobotní benefiční jarmark na dobříšském náměstí před radnicí měl i přes větrné počasí velkou návštěvnost a velmi milou atmosféru.

Dopoledne plné hudby a tance nejen našich nejmenších, ale také dárečků, horkých nápojů a domácího pečiva a cukroví zahřálo u srdce a jak nám řekla návštěvnice paní J. Kadlecová: „Taková pěkná akce by měla být ve městě každý týden J. Ráda jsem si nakoupila originální výrobky klientů chráněných cílen o. s. Stéblo i výrobky dětí ze základních škol, k tomu několik knih, výborné domácí pečivo a ještě se nechám překvapit, zda mi přinese štěstí lístek do tomboly!“

Celá akce vyvrcholila Vánočním setkáním v denním stacionáři v Boroticích, kde byl pro přátele a dárce připraven kulturní program, pohoštění, losování výherců tomboly a představen projekt.

Podařilo se nám naplnit poslání této akce a získat prostředky k dofinancování výstavby bytového domu a nákupu vybavení jednotlivých bytů a společných prostor chráněného bydlení a odlehčovací služby  - respitní péče (kuchyňské linky, postele, domácí elektrické spotřebiče atd.).

Velmi si ceníme důvěry široké veřejnosti, která každoročně věnuje podporu vybranému projektu. Děkujeme za věcné dary do tomboly a také všem, kteří věnovali svůj čas a síly k podpoření této akce. 

Martin Hamáček

PR o. s. Stéblo

Mobil: 723 260 511

martin.hamacek@partners.cz

 Petra Štěpová

koordinátorka MC Dobříšek

Mobil: 608 459 559

petra.stepova@seznam.cz

   

    

    

    

Benefiční večer podpořili:

Manželé Colloredo-Mannsfeld – finanční dar 20 000 Kč
p. R. Box – finanční dar 20 000 Kč
Mercuri International s.r.o. – 20 000 Kč
Starosta města Dobříše J. Melša – moderátor akce
Městská knihovna Dobříš a knihkupectví Zlatý klíč – prodej nových knih ve prospěch o. s. Stéblo
Základní škola speciální a Základní škola praktická, Základní škola Stará Huť a 2. Základní škola Dobříš – výrobky dětí a učitelů věnované na prodejní jarmark
DOKAS Dobříš – technické zajištění akce
I. ZŠ Dobříš – p. ředitel Motejlek – zapůjčení prodejních stánků
M. Fara a Společná Pohoda Rosovice, manželé Dudlovi - SK Vlaška a P. Kühle – zapůjčení vybavení na akci, P. Sevald, firma Bios – doprava podia
Zdarma vystoupili: Kapela Jauvajs, K. Ostřížek& KO Band, mládež z evangelického kostela Dobříš v doprovodu kytary S. Hejzlara a pod vedením M. Hejzlarové, taneční vystoupení dětí MC pod vedením R. Kubátové, dětský sbor Jeřabinky pod vedením P. Kafky – ZUŠ Dobříš
Zvučení M. Truhlář

Dobrovolníci: manželé Hametovi, manželé Švehlovi, manželé Doubkovi, manželé Hutňanovi, manželé Bedřichovi, manželé Štěpovi, A. Hutňanová, J. Vokurková, M. Vtípilová, L. Weissová, O. Ludačková, K. Pechanová, M. a E. Dvořákovi a další dobrovolníci a pracovníci MC Dobříšek a o. s. Stéblo
Výrobky darované do prodejní galerie od umělců a řemeslníků Dobříšska: Z. Hutňanová, J. Zajícová, M. Pogran, M. Vtípilová, J. Řehořková a D. Doubková.

Seznam dárců do tomboly Stébla a MC Dobříšek

KS Klima service, D. Davidová - Lety balónem, 5P Computers - Ing. M. Hamet, H2R construction, s.r.o., Nápoje SP Sedlčany – J. Nýdr, Masérské služby – J. Vokrouhlíková, Obecní úřad Petrovice, Velbloud Café – M. Tuláčková, Stavebniny Pšeničkovi, KDS Sedlčany, Filmový klub Sedlčany, Restaurace na Růžku v Sedlčanech, Restaurace u Krčína, Sedlčany, Restaurace Colorado, Sedlčany, Česká pošta, AGIR spol. s.r.o., Lom Skoupý, Statek Vlčkovice, o.p.s., Ginevra Music o. s., Klubovna TJ Tatran, ZD Krásná Hora, Penzion a restaurace Nový Rybník, Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí, Firma B.E.S. – Petrovice, prodejna Inka – Hulan, tiskárna Van-Druck, Napa, Květinářství Mašková,
Oriflamme - M. Haňáčková, Čechomor, TJ-Sokol Dobříš, Elektro Příbram, Orca Diving – D. Hutňan, Wellness centrum Svaté pole - P. Kozohorský,
Z. Žádníková Volencová, M. Tauchmanová, L. Bětáková, M. Lorencová, P. Štěpová, T. Švecová, D. Hametová, J. Brožová, M. Vodičková, M. Křížová, D. Truachová, N. Trojanová, M. Hamáček, P. Švec, J. Hošna, K. Kolář, P. Černý, P. Chýlová, V. Balabánová, B. Chlastáková, Mgr. M. Janoušek, Mgr. Lukáš Vendl, Mgr. K. Vojkůvková, MVDr. K. Skaličková Čiháková, paní Stiborová a kolegyně z pošty, paní Faitová, paní Vanyová, paní Komínková, pan Charouz, pan Meruňka

Manželé: Krejčíkovi, Stefanidesovi, Trávníčkovi, Hejnovi, Hovorkovi, Samuel a Marta Hejzlarovi, rodina Blažkových a Cihelkových
Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí a město Dobříš

Prodejci tomboly: o.s. Stéblo, Velbloud Café Dobříš, MC Dobříšek, Česká pošta Petrovice, Prodejna COOP Nečín, Čajovna Harmonie Sedlčany, prodejna nápoje SP Sedlčany

Velmi oceňujeme pomoc a zapojení tolika dobrovolníků a dárců a všem srdečně děkujeme!

Stéblo je nezisková organizace, jejímž cílem je pracovat na rovnocenném uplatnění dětí i dospělých se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i jiným typem postižení) v praktickém životě a celkové zlepšení kvality jejich života. Sdružení se zaměřilo na rozvoj sociálních služeb - Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny v oblasti Dobříšska, Sedlčanska a přilehlých regionů.

Mateřské centrum Dobříšek každoročně spolupořádá benefiční akci s cílem pomoci potřebným. V roce 2006 jsme poprvé pomohli částkou 80 000 Kč vybavit chráněné dílny denního stacionáře o. s. Stéblo. V roce 2008 se akcí “Afrika na Dobříši“ podařila získat částka 83 000 Kč, z níž byla uhrazena strava, přístřeší a školné na šest měsíců pro 200 sirotků ve městě Bozoum (Středoafrická republika). Charitativní kulturní akcí „Irský večer“ pořádanou na zámku Dobříš na podporu Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech v roce 2009 jsme také díky Vaší významné podpoře dosáhli celkového výtěžku 142 405 Kč.