Vítejte na stránkách Mateřského Centra Dobříšek

   

 

 


 

Napište nám: mc.dobrisek@tiscali.cz 

 

 

 

 

KRONIKA a FOTO

18. října 2010


Dobříš znovu boduje v dalším ročníku soutěže Obec přátelská rodině

Dobříš opět uspěla v soutěži Obec přátelská rodině. V kategorii obcí s 5.001-10.000 obyvateli postoupila do 2. kola. Komise, která města hodnotí, navštívila Dobříš v pondělí 18. října a popovídala si zde se zástupci jednotlivých organizací věnujících volnočasovým a prorodinným aktivitám, se zástupci z mateřské školy a vedení města. Hodnotitelky – Mgr. Kateřina Jirková, vedoucí Odboru rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Martina Smejkalová, krajská koordinátorka Sítě Mateřských center – byly nadšeny spoluprácí místních organizací, širokou nabídkou aktivit pro rodiny a příjemnou atmosférou. Dobříš v porovnání s jinými městy ohodnotily jakožto velmi přátelskou vůči rodinám a organizacím zde působícím.

Dobříš zvítězila v prvním ročníku této soutěže v roce 2008, kterého se zúčastnilo 218 měst a obcí z celé republiky. Díky tomuto ocenění Dobříš obdržela 1.100.000 Kč na prorodinné aktivity pro rok 2009. Letos měla Dobříš možnost se znovu do soutěže zapojit a prezentovat, co se za uplynulé dva roky zlepšilo, jak vychází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodičům. Přidanou hodnotou soutěže je neinvestiční dotace na realizaci nových projektů a aktivit, přičemž Dobříš může nyní získat až 670.000 Kč na podporu prorodinných aktivit. Konečné výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny na konci listopadu.

Obec přátelská rodině, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center, je výjimečnou možností pro občany i zastupitele. Zajímá se o komplexní řešení kvality života rodin ve městech i v obcích. Na jedné straně hodnotí aktivitu obcí, zastupitelstev i zapojení samotných občanů, na straně druhé přináší možnost seznámit se s dalšími pozitivními příklady rozvoje.

Děkujeme všem, kteří v Dobříši podporují prorodinné aktivity, věnují se dětem, mládeži, rodičům, seniorům, zkrátka celým rodinám! O výsledcích soutěže vás budeme informovat v prosincových DL.

Za město Dobříš L. Mašková, projektová manažerka