Vítejte na stránkách Rodinného centra Dobříšek o.s.

   

 

 
 

 

 

Projekt  ZPĚT DO PRÁCE - č. CZ.04.1.05/3.2.04.3/4467

 Projekt Mateřského centra Dobříšek v rámci grantového schématu SROP

Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji

KONEC projektu „Zpět do práce“

Závěrečná zpráva

V rámci projektu se uskutečnily 4 cykly výukových kurzů práce na PC základní a pokročilé úrovně.

Celkem bylo uspořádáno 11 seminářů, přednášek a workshopů s tématikou návratu do zaměstnání.

Dvakrát bylo zajištěno hlídání dětí v době jednání matky s ÚP.

Po celou dobu realizace byl ženám/mužům na RD a po RD umožněn přístup na internet v prostorách MC.

Celkem bylo rozdáno 103 certifikátů o dosažené úrovni v ICT.

Úspěšnost absolventů dosáhla 91% (ti, kteří kurz dokončili certifikátem).

V rámci projektu byly pořízeny 2 notebooky, informační tabule, terapeutické sedáky do herny a výtvarné a kancelářské potřeby v celkové hodnotě 103 743 Kč.

Projekt byl prezentován na workshopu „Celoživotní vzdělávání v ITC pro ženy - má nebo nemá smysl?“ (Novoměstská radnice, Praha), na Kongresu Sítě MC v ČR (Palác Charitas, Praha) a dále v rámci akce Den s Příbramským deníkem.

O projektu byl vytvořen příspěvek do publikace „Informační technologie prostor pro ženy“ (ISBN 978-80-86520-00-1).

Proběhla anketa do regionální přílohy MF Dnes a živý vstup do vysílání Českého rozhlasu Region.                                                                                     

DOBA REALIZACE PROJEKTU: 2 ROKY

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 888 125 KČ

POČET PODPOŘENÝCH OSOB

Druh poskytované služby

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Kurz PC začátečníci

15

13

          14

          13

Kurz PC pokročilí

14

14

          14

          16

Seminář s terapeutem

17

4

          17

          15

Internet v MC

14

7

            6

            2 

Hlídání dětí  (ÚP, pohovor)

0

1

            0

0

Celkem

60

39

          51

 46

Cílová hodnota

 

 

 

196

Procento úspěšnosti absolventů kurzů PC

86 %

96 %

93 %

 90 %

Cílová hodnota

 

 

 

91 %

 Poznámka: Etapa 1 byla přípravná tedy bez podpořených osob.                       

Tento projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Středočeského kraje.