Vítejte na stránkách Rodinného Centra Dobříšek o.s.

   

 

 

 

 

 

Podporují nás ...

Chcete nás podpořit, můžete přispět na činnost a provoz Rodinného centra Dobříšek na náš hlavní bankovní účet: 1461013001/5500 - Raiffeisenbank a.s.

Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme za další příspěvky.

Dar sníží váš daňový základ
Výši daru je možné uplatnit jako daňovou odečitatelnou položku:
Fyzické osoby si mohou odečíst hodnotu daru (při minimální výši 1000,- Kč ročně) až do výše 10% daňového základu.
Právnické osoby si mohou dar (v minimální výši 2000,-Kč ročně) odečíst do výše 5% daňového základu.
Rádi Vám na požádání zašleme potvrzení pro finanční úřad nebo mzdovou účtárnu.


Vřele děkujeme za finanční a materiální pomoc, kterou nám na naši činnost poskytují:

 

     

  Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje od roku 2006 celoroční provoz a služby MC v dotačním řízení v oblasti podpory rodiny.

 

          Úřad práce v Příbrami poskytl v roce 2010 příspěvek na 2 pracovní místa v MC v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaných ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.  

  Nově vytvořené pracovní místo v tomto MC bylo podpořeno v rámci projektu Sítě Mateřských center Krok k zaměstnání, který je financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.  
  Díky finanční podpoře z Fondu sportu a volného času města Dobříše pořádáme každoročně mimořádné kulturní, sportovní a volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny s dětmi a udržujeme hřiště Noemova archa.  

 

Akce „Jarní cyklostezka, Den země a Den rodin“ realizujeme díky podpoře Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a města Dobříš.

 

  Provoz MC Dobříšek je každoročně podpořen Humanitárním fondem SK.

 

  Knižní dar do knihovny MC a odměny pro děti a dobrovolníky v hodnotě 29 700 Kč.  
Ing. Milan Haluška   Finanční dar 3000 Kč na program Výtvarného plenéru ve Strži 28.8.2011.  
Římskokatolická farnost Dobříš   Finanční dar ve výši 3000 Kč, příspěvek na vybavení herny MC.  
Manželé Svobodovi
  Finanční dar 10 000 Kč na provoz a činnost MC v roce 2011.  
  Vzdělávací projekt „Zpět do práce“ byl v letech 2006-2008 spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Společného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Středočeského kraje.

 

 

Sponzor projektu obnovy Noemovy archy v roce 2010.

 
       

MC DOBŘÍŠEK a o.s. SPOLEČNÁ POHODA připravují příjezd krále, historický průvod a bohatý program v rámci 10. výročí Svatováclavské slavnosti s finanční podporou. „Projekt byl podpořen Poštovní spořitelnou prostřednictvím Nadaca Via.“

 
 

Z výtěžku benefice „Na jedné lodi“, který zdvojnásobí Nadace Divoké husy, pořídíme speciální herní prvky pro zdravotně hendikepované a seniory na hřišti u MC Dobříšek.

 
  Floristka Martina Krátká finančně i materiálně podporuje MC od počátku činnosti.  
 

Radek Vystyd z Realitní kanceláře Snark® je hlavním sponzorem Lampiónového průvodu pohádkovým lesem a bezplatně pronajímá MC informační vývěsku na náměstí.

 

  Vedení společnosti VHS Dobříš věnovalo MC novou přečerpávací stanici odpadních vod včetně odborné práce zaměstnanců.

 

  Nakladatelství Fragment věnovalo knihy pro děti  i dospělé  na podporu činnosti MC Dobříšek.

 

 

Vedení firmy opakovaně zapůjčilo speciální stroje a zaměstnanci pomohli svojí odbornou pomocí ve volném čase při výstavbě hřiště pro veřejnost. 

 

  Manželé Markéta a Pavel Dvořákovi materiálně podporují činnost MC.  
 

Tiskárna Petra Dvořáka každoročně zdarma tiskne výroční zprávu MC.

 
PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ

Stanislava Kortánová

  Paní Stáňa Kortánová darovala pekařské výrobky na akce MC.  
  Nadační fond Čapkova Strž poskytl finanční dar  na Výtvarný plenér v Památníku Karla Čapka.  
  Nakladatelství Egmont poskytuje MC sponzorsky knihy pro děti.  
  O.s. Stéblo v Boroticích materiálně podporuje MC svými výrobky od klientů z chráněných dílen.  
    Dětská lékařka MUDr. Jana Veselá finančně podporuje činnost MC.  
Barvy Color - Speciál   Paní Marta Moletzová poskytla slevu při nákupu barev pro MC.  
 

Velkoobchod obaly a obal.materiály pana Ing. Václava Vlka poskytuje MC slevy při nákupu.

 
 

V rámci reciproce firma věnovala MC dekoraci do herny.

 
  Firma Bios nám vyrobila a bezplatně věnovala dřevěné podium na vystoupení.  
  Gymnázium materiálně podpořilo naše jazykové programy darem vyřazených učebnic AJ.  
  Vedení školy nám pomohlo vybavit dílnu MC bezplatným darem školních lavic a židlí.  
  Paní Neubergerová poskytla MC bezplatnou právní pomoc.  
  Galerista Miroslav Lipina věnoval v roce 2009 finanční dar na činnost MC.  
  Propagační oddělení ČEZ věnovalo odměny pro děti na příměstské tábory.  
  Firma poskytuje každoročně slevu při nákupu reflexních výrobků jako odměn pro děti při Jarní cyklostezce.  
  Pan Jiří Tománek poskytuje MC bezplatný webhosting.  
  Policie poskytuje propagační materiály a drobné odměny na akci Jarní cyklostezka.  
       
Za partnerství a spolupráci:
  Členství v celorepublikové Síti mateřských center o.s. nám zajišťuje metodickou podporu, koordinaci společných projektů a záštitu na mezinárodní úrovni.  

 

               

    o.s. Společná pohoda

                              

  Farní charita Starý Knín - Azylový dům sv. Ludmily

 

Za mediální propagaci:

Dobříšským listům, Periskopu, Příbramskému deníku, MF Dnes, Občasníku Tomáš, časopisu Děti a my, Máma a já, Půl na půl, Rádiu Blaník, Rádiu Regina Praha, Rádiu ČR Region.