Vítejte na stránkách Rodinného centra Dobříšek o.s.

   

 

 

 

 

 

ČLENOVÉ RADY A KONTROLNÍ KOMISE

zvoleni při Valné hromadě dne 21.11.2011:
Bc. Stanislava Bedřichová, Dagmar Hametová,
Mgr. Kateřina Neubauerová, Ing. Vlasta Pechová,
lng. Dagmar Smrčinová, Mgr. Markéta Svobodová,
Eva Šejnová, Petra Štěpová,
Miroslava Vtípilová.

Jednohlasně VH zvolila za člena kontrolní komise Mgr. Lenku Maškovou

 

Výroční zprávA za rok 2010

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zprávA za rok 2009

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zprávA za rok 2008

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zprávA za rok 2007

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zprávA za rok 2006

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zpráva ZA ROK 2005

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zprávA  ZA ROK 2004

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zpráva ZA ROK 2003

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zpráva ZA ROK 2002

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

Výroční zprávA  ZA ROK 2001

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)


 

Stanovy rodinného centra dobříšek

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

 

Zápis z Valné hromady - odsouhlasení změny názvu RC Dobříšek

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD RC DOBŘÍŠEK

(úplné znění k nahlédnutí v PDF)

 


Společnost přátelská rodině

Mateřské centrum

                  Mateřské centrum je jedinečnou příležitostí pro maminky na mateřské dovolené. Je to místo, kde se maminky s malými dětmi mohou scházet, zúčastňovat se různých programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Dávají možnost vyjít z izolace, uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se i jinak než jen u vaření či žehlení. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech rovnosti, dobrovolnosti a svépomoci Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky.Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti. Mateřské centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí zde svoji matku v jiné roli než v domácnosti. Ženy zde mohou udržovat svou profesní orientaci a posilují své sebevědomí. Setkání mají neformální charakter a maminky i děti zde nalézají nové přátele.

MC DOBŘÍŠEK V DATECH A HESLECH:

Jaro – léto 2001- několik matek připravuje vznik občanského sdružení, které by
provozovalo Mateřské centrum v Dobříši

-

nabídka od Římskokatolické farnosti v Dobříši na pronájem klubovny, kuchyňky a sociálního zařízení v Pastoračním centru sv. Tomáše         
26.9.2001 -  registrováno občanské sdružení Mateřské centrum Dobříšek u Ministerstva
vnitra ČR
13.11.2001- slavnostní otevření za účasti zástupců města, místního a regionálního tisku, 
rádií a televize,    zástupkyň Sítě MC v ČR, O. Stanislawa Góry a spousty
maminek a dětí
Jaro 2002 - MC Dobříšek se stalo členem celorepublikové Sítě MC

-

Navázání dobrých vztahů s radnicí města, získání její morální i finanční podpory.
MC Dobříšek -  je řízeno volenou Radou matek.
- je založeno na principech dobrovolnosti a svépomoci.
-  se podílí na budování občanské společnosti.
- je pro celou rodinu.
Maminkám umožňuje: - Setkávat se
- Zúčastňovat se různých programů
- Zapojit se do vedení programu nebo fungování MC
- Využít své schopnosti, znalosti a dovednosti
- Udržovat svou profesní orientaci
- Být povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek
- Vést své děti k dobrému využití volného času
- Nalézt nová přátelství, společenství
Dětem umožňuje: - Hrát si s neokoukanými hračkami
- Najít spoustu kamarádů
- Učit se sociálním dovednostem
- Poznávat a rozvíjet své zájmy
- Dozvědět se mnoho nového o okolním světě, a to hravou a zajímavou formou
- Vidět svou matku v jiné roli než v domácnosti
Tatínkové a další členové rodiny:   jsou v našem MC vždy vítáni